Bosch–Invented for life

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ –
ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸಬಯಸುತ್ತೇವೆ

Robert Bosch ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ –
ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
Our motivation is to turn ideas into solutions. We want to use pioneering technology to improve the quality of life and take responsibility for the benefit of all.
From London, to the Inca city of Machu Picchu, to Shanghai: This image film shows how our products spark enthusiasm worldwide, improve quality of life, and conserve natural resources.
In all our activities, we focus on improving quality of life. The connected Vivatmo device for measuring the inflammation of the airways is one example. For anyone who has asthma it can bring more confidence in their daily life.
“Sometimes it’s almost impossible to focus on the road.” Bus driver Marcus Linde from Sweden drives children to school every day. At any time, he can rely on sensors and ESP.
In India, the demand for two-wheelers is increasing rapidly. In many cities, however, air pollution is already at critical levels. Indian engineers are continuously working on improving Bosch’s electronic engine management systems (EMS), and by doing so, are contributing to improving quality of life.

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು –
ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 • ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ.
  Vivalytic from Bosch is the all-in-one solution for molecular diagnostics. The innovative system offers advantages in every application area, from the traditional medical environment to nursing homes and even in the industry. Its value has been proved also during the coronavirus pandemic.
  A simple command from a smartphone that allows drivers to park their cars without having to follow or monitor them – a dream for many customers. The Mercedes-Benz Museum in Stuttgart features the first-ever infrastructure-based solution for a fully automated valet parking service in real conditions.
  This self-learning AI sensor secures precision in fitness tracking. It provides an ideal all-in-one solution for always-on sensor applications such as fitness tracking, pedestrian positioning, machine learning analytics and orientation estimation.
  Connected charging solutions from Bosch support drivers of electric vehicles with features like route planning, recommendations for charging points, continuously updated and accurate range prediction, easy payment options for use of public charging stations, or cost-optimized charging at home.
 • ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು
  ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದು ತರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕತೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  The world is changing, and mobility is changing with it. As vehicles become automated, electrified, and connected, they will increasingly take on the role of personal assistants. Join us for some crystal ball-gazing.
  We make cyclists smile!” That is the vision and purpose of the Bosch Ebike Systems. The division provides high quality smart eBike systems, from the eBike Flow app, control unit, display, battery and drive unit. It constantly improves and extends its portfolio to take riding to the next level, whether in everyday use or for fun.
  Climate change presents towering challenges for humankind. Yet demand for electricity is rising worldwide. Bosch has found a way to balance the scales — its climate-friendly stationary solid oxide fuel cells are the key to finally making fossil fuels a thing of the past.
  The future of mobility involves many concepts and ideas, one of which is automated driving. This has long since left the science-fiction realm to become a very real innovation that will make our lives easier and more enjoyable.
  Energy efficiency comes in many forms, for instance by limiting resource use, emissions, and costs. The Bosch location in Nashik, India, has come up with its own approach: it operates the largest solar power plant in the country’s automotive industry with the aim to cover the daytime energy needs through solar power.
 • ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ತವಕ
  ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಡನೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಮಿತವ್ಯಯದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
  It is the Bosch factory of the future: digital solutions make everyday life easier; people and robots work together more closely. The working world is changing – and so are our tasks.
  Data mining is a key competence for the future. Xiahan Shi writes code that turns mountains of data into useful knowledge. Her algorithms can predict things such as which cars will need to go to the workshop and when, and what will be wrong with them.
  The use of extremely short laser pulses opens up new perspectives in series production. The concentrated power of these lasers allows any material to be processed quickly, precisely, and economically, and this on a mass scale.
  280,000 people die in motorcycle accidents annually. Bosch is on a mission to reduce the risks of accidents by increasing the range of safety features and systems, as well as offering services which not only help save lives, but also increase comfort and joy from the riding experience.
  “The most successful ideas are usually the most straightforward ones,” says Gökçe Çetin Gürbüz from Manisa, Turkey. And she is certainly successful: she filed her first patent at the age of just 27.

ನಮ್ಮ ಬಲ – ನಾವು ಏನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

 • Bosch ಸಂಸ್ಕೃತಿ
  ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Bosch ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.
  Hackathons, hack days, and hack challenges are no longer unusual at Bosch. To make sure we create the best possible solutions, we draw on creative minds and experts inside and outside our company.
  Three years after the groundbreaking ceremony on Robert Bosch's 150th birthday, the “UWC Robert Bosch College” officially opened its doors to students. 200 talented students of various nationalities will live and learn here together.
  Competing with teams from around the world in self-designed and self-built race cars – that’s “Formula Student.” For a number of years, Bosch has been offering selected teams support in the shape of expert workshops, vehicle trials, money, and components.
  Bosch is offering an additional 100 places on its technical vocational training schemes to young people from southern Europe. The initiative is a response to high rates of youth unemployment.
  Since 1999, Bosch has been employing the services of retired former associates. They work for a limited period on projects or in a consultative capacity. In Germany, Ernst Gründler is one of them.
  How does Bosch reach a younger audience? By inviting them to experience its diversity, see what opportunities they may grasp. The Bosch Nordic experience takes university students on a journey to get to know the many surprising sides of Bosch.
 • ನಾವೀನ್ಯತೆ
  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
  Bosch’s own “Stanford”: in Renningen, Bosch has created the perfect conditions for connecting people and know-how. The focus is on applied research. Ideas are always developed with an eye to a specific product and the customer.
  The automotive industry is in the middle of the most significant transformation. Without electrifying vehicles, set CO2 targets cannot be met. Fuel cell will play an important role here, as they are to become part sustainable mobility.
  Safety is a key issue for many eBike riders. The Bosch eBike ABS makes the ride safer through the combination of front wheel ABS and rear wheel lift control. This provides advantages particularly while trekking, as well as and riding in the city.
  Forest fires are responsible for 20% of global CO2 emissions. Together with Bosch, Dryad uses the BME688 gas sensor to enable ultra-early fire detection. In combination with the BME AI-studio, the sensor can detect forest fires before they develop into open fires.
  Thanks to the POWER FOR ALL 18V system, a single battery works for all tools. Not only does one battery fit all green 18V Bosch tools, it now also works with 18V tools of many other brands as Gardena, Bosch Home Appliances, GLORIA House and Garden, Wagner and Rapid within the POWER FOR ALL ALLIANCE.
  MSC motorcycle stability control offers the best possible safety for motorcyclists. The system’s safety benefits are especially evident in bends, which is where almost half of all fatal motorcycle accidents occur.
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ
  ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
  At the wafer plant in Reutlingen, artificial intelligence has massively improved optical inspection. Some 40 percent of all wafers no longer have to be checked manually after being processed in the lithographic unit. This means more efficiency, precision, and quality.
  The third generation of the front video camera has a key part to play in driver assistance systems because it enables vehicles to reliably detect objects and people at all times. Classic image-processing algorithms are combined with artificial intelligence methods to guarantee resilient object detection.
  The optical bonding project focuses on improving image quality of all products using a display. Light reflection often reduces the quality of the image in car displays but thanks to optical bonding, the reflection is minimized, and the display itself becomes harder and resistant to dust.
  Filters protect valuable engine components. The Bosch filters feature high-quality materials, top processing and technical expertise. They are reliable in protecting engine components against the smallest dirt particulates, abrasive particles and water.
 • ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ
  ನಾವು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  Winter in the Norwegian town of Rjukan had long been dark. For six months of the year, the sun doesn’t peek over the mountains. But now three enormous mirrors reflect the sun’s rays into the valley – thanks to Bosch Rexroth technology.
  1 billion people, 54 countries, rapid economic growth – everyone’s gaze is fixed on Africa, the world’s second largest continent and a growth market which offers Bosch countless opportunities.
  It all began unspectacularly, with the testing of injectors in almost empty machine shops. Today, more than 4,500 associates in Wuxi, China, manufacture over 3.6 million common-rail injectors each year.
  Using simple materials to make the Bosch brand better known in emerging markets: in Laos, Cambodia, and Myanmar, the Bosch logo was displayed in places such as the walls of buildings and bus stops.

ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು – ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ

 • ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ
  ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವರ್ತ ನೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಢ ಬುನಾದಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ
  ವಿವೇಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತದಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
 • ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಧೃಢನಿರ್ಧಾರ
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.
 • ಮುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ
  ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿದೆ.
 • ನ್ಯಾಯಪರ ವರ್ತನೆ
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಈ ನ್ಯಾಯಪರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ
  ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ
  ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
Bosch–Invented for life

We are Bosch

X

Imprint

Name and address

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
GERMANY

Members of the Board of Management

Dr. Stefan Hartung, Dr. Christian Fischer, Stefan Grosch, Dr. Markus Forschner, Dr. Markus Heyn, Dr. Tanja Rückert

Your contact at Bosch

kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990

Register Entries

Registration Court: District Court Stuttgart HRB 14000

Value-added tax identification number

DE811128135

Responsible in accordance with section 18 II of Germany’s Interstate Treaty on Media (MStV)

Robert Bosch GmbH
Christian Fronek
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhoehe
GERMANY

 

 

© Robert Bosch GmbH 2023, all rights reserved

X

Data Protection Notice

The Robert Bosch GmbH (hereinafter “Bosch“ or “We“ or “Us“) welcomes you to our internet pages and mobile applications (together also referred to as “Online Offers“). We thank you for your interest in our company and our products.

1. Bosch respects your privacy

The protection of your privacy throughout the course of processing personal data as well as the security of all business data is an important concern to us. We process personal data that was gathered during your visit of our Online Offers confidentially and only in accordance with statutory regulations.

Data protection and information security are included in our corporate policy.

2. Controller

The controller responsible for the processing of your data:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
E-Mail: kontakt@bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990

Exceptions are outlined in this data protection notice.

3. Collection, processing and usage of personal data

3.1 Processed categories of data

Communication data are being processed.

3.2 Principles

Personal data consists of all information related to an identified or identifiable natural person, this includes, e.g. names, addresses, phone numbers, email addresses, contractual master data, contract accounting and payment data, which is an expression of a person's identity.

We collect, process and use personal data (including IP addresses) only when there is either a statutory legal basis to do so or if you have given your consent to the processing or use of personal data concerning this matter, e.g. by means of registration.

3.3 Processing purposes and legal bases

We as well as the service providers commissioned by us; process your personal data for the following processing purposes:

3.3.1 Provision of these Online Offers
Justified interest on our part in direct marketing as long as this occurs in accordance with data protection and competition law).

3.3.2 Resolving service disruptions as well as for security reasons
Fulfillment of our legal obligations within the scope of data security, and justified interest in resolving service disruptions as well as in the protection of our offers.

3.3.3 Safeguarding and defending our rights.
Justified interest on our part for safeguarding and defending our rights.

3.4 Log files

Each time you use the internet, your browser is transmitting certain information which we store in so-called log files. We save log files for a short period of time to determine service disruptions and for security reasons (e.g., to investigate attack attempts) and delete them afterwards. Log files which need to be maintained for evidence purposes are excluded from deletion until the respective incident is resolved and may, on a case-by-case basis, be passed on to investigating authorities. Log files are also used for analysis purposes (without the IP address or without the complete IP address). Also see module web analysis.

In log files, in particular the following information is saved:
IP address (internet protocol address) of the terminal device which is being used to access the Online Offer;
Internet address of the website from which the Online Offer is accessed (so-called URL of origin or referrer URL);
Name of the service provider which was used to access the Online Offer;
Name of the files or information accessed;
Date and time as well as duration of recalling the data;
Amount of data transferred;
Operating system and information on the internet browser used, including add-ons installed (e.g., Flash Player);
http status code (e.g., “Request successful” or “File requested not found”).

4.1 Children

This Online Offer is not meant for children under 16 years of age.

4.2 Data transfer

4.2.1 Data transfer to other controllers
Principally, your personal data is forwarded to other controllers only if required for the fulfillment of a contractual obligation, or if we ourselves, or a third party, have a legitimate interest in the data transfer, or if you have given your consent. Particulars on the legal bases can be found in the Section - Purposes of Processing and Legal Bases. Third parties may also be other companies of the Bosch group. When data is transferred to third parties based on a justified interest, this is explained in this data protection notice. Additionally, data may be transferred to other controllers when we are obliged to do so due to statutory regulations or enforceable administrative or judicial orders.

4.2.2 Service providers (general)
We involve external service providers with tasks such as sales and marketing services, contract management, payment handling, programming, data hosting and hotline services. We have chosen those service providers carefully and monitor them on a regular basis, especially regarding their diligent handling of and protection of the data that they store. All service providers are obliged to maintain confidentiality and to comply to the statutory provisions. Service providers may also be other Bosch group companies.

4.3 Duration of storage; retention periods
Principally, we store your data for as long as it is necessary to render our Online Offers and connected services or for as long as we have a justified interest in storing the data (e.g. we might still have a justified interest in postal mail marketing after fulfillment of our contractual obligations). In all other cases we delete your personal data with the exception of data we are obliged to store for the fulfillment of legal obligations (e.g. due to retention periods under the tax and commercial codes we are obliged to have documents such as contracts and invoices available for a certain period of time).

5. Usage of our mobile applications

In addition to our Online Offers, we offer mobile applications (Apps), which you can download to your mobile device. Beyond the data collected on websites, we collect additional personal data through our apps that specifically result from the usage of a mobile device. This is subject to your prior express consent.

5.1 Data processing by App Store operators

We do not collect data, and it is beyond our responsibility, when data, such as username, email address and individual device identifier are transferred to an app store (e.g., Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) when downloading the respective application. We are unable to influence this data collection and further processing by the App Store as controller.

6. Security

Our employees and the companies providing services on our behalf, are obliged to confidentiality and to compliance with the applicable data protection laws. We take all necessary technical and organizational measures to ensure an appropriate level of security and to protect your data that are administrated by us especially from the risks of unintended or unlawful destruction, manipulation, loss, change or unauthorized disclosure or unauthorized access. Our security measures are, pursuant to technological progress, constantly being improved.

7. User rights

To enforce your rights, please use the details provided in the Contact section. In doing so, please ensure that an unambiguous identification of your person is possible.

7.1 Right to information and access

You have the right to obtain confirmation from us about whether or not your personal data is being processed, and, if this is the case, access to your personal data.

7.2 Right to correction and deletion

You have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data concerning yourself without undue delay from us. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

This does not apply to data which is necessary for billing or accounting purposes or which is subject to a statutory retention period. If access to such data is not required, however, its processing is restricted (see the following).

7.3 Restriction of processing

You have the right to demand for – as far as statutory requirements are fulfilled – restriction of the processing of your data.

7.4 Objection to data processing

You have the right to object to data processing by us at any time. We will no longer process the personal data unless we demonstrate compliance with legal requirements to provide provable reasons for the further processing which are beyond your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

7.5 Objection to direct marketing

Additionally, you may object to the processing of your personal data for direct marketing purposes at any time. Please take into account that due to organizational reasons, there might be an overlap between your objection and the usage of your data within the scope of a campaign which is already running.

7.6 Objection to data processing based on the legal basis of “justified interest”

In addition, you have the right to object to the processing of your personal data at any time, insofar as this is based on a justified in-terest. We will then terminate the processing of your data, unless we demonstrate compelling legit-imate grounds according to legal requirements which override your rights.

7.7 Withdrawal of consent

In case you consented to the processing of your data, you have the right to revoke this consent with immediate effect. The legality of data processing prior to your revocation remains unchanged.

7.8 Data portability

You are entitled to receive data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format or – if technically feasible – to demand that we transfer those data to a third party.

7.9 Right of complaint with supervisory authority

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. You can appeal to the supervisory authority which is responsible for your place of residence or your state of residency or to the supervisory authority responsible for us. This is:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information:
Adress: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, GERMANY
Postal address: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, GERMANY
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

8. Changes to the Data Protection Notice

We reserve the right to change our security and data protection measures if this is required due to technical development. In such cases, we will amend our data protection notice accordingly. Please, therefore, notice the current version of our data protection notice, as this is subject to change.

Contact

If you wish to contact us, please find us at the address stated in the “Controller” section. To assert your rights and to notify data protection incidents please the following link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

For suggestions and complaints regarding the processing of your personal data we recommend that you contact our data protection officer:
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

oder: DPO@bosch.com

Effective date: 2018.06.19